ZOBACZ PLAKAT IMPREZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

  REGULAMIN ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH 

POD NAZWĄ „LEKKOATLETYKA DLA DZIECI”

 1. TERMIN: 
 2. MIEJSCE: Hala Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi ul. Rudzka 37
 3. ORGANIZATOR: Rudzki Klub Sportowy 
 4. KONKURENCJE:
konkurencja kat. wiekowa kat. wiekowa kat. wiekowa kat. wiekowa
 
K i M: 60 m 2006 - 2007 2008 - 2009 2010 - 2011 2012 i młodsze
60 m ppł 2006 - 2007 2008 - 2009 2010 - 2011  2012 i młodsze
200 m 2006 - 2007 2008 - 2009 2010 - 2011 2012 i młodsze 
600 m 2006 - 2007
skok w dal 2006 - 2007 2008 - 2009 2010 - 2011 2012 i młodsze

    

 1. UCZESTNICTWO:do startu upoważnieni są uczestnicy  nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w lekcjach WF , dzieci z młodszych roczników które nie uczęszczają jeszcze do szkoły startują na odpowiedzialność prawnych opiekunów. Uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe. Zgłoszenia uczestników do poszczególnych konkurencji muszą być zgodne z kategoriami wiekowymi, które są przypisane do danej konkurencji zgodnie z powyższą tabelą. Każdy uczestnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. Organizator nie przewiduje startów PK.

W konkurencji 60 m ppł rozstaw płotków 8,00 m, w kategorii 2010 – 2011 oraz 2012 i młodsi wysokość 40 cm, dla kategorii 2006 – 2007 i 2008 – 2009 wysokość 50 cm.

W biegu na dystansie 60 m i 60 m ppł start z bloków dla wszystkich kategorii wiekowych. Na dystansie 200 m wszyscy uczestnicy startują ze startu wysokiego.

We wszystkich konkurencjach biegowych serie na czas.

W konkurencji skoku w dal przysługują 4 próby. Pomiar odległości skoku mierzony z miejsca odbicia.

 1. NAGRODY: medale, dyplomy i nagrody za miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej wśród dziewcząt i chłopców, dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.
 2. ZGŁOSZENIA: do dnia 09.10.2019 r.do godziny 24.00 (excel) na adres  e–mail 

Prawidłowa forma zgłoszenia:

Nazwisko Imię Data urodzenia Konkurencja Miejscowość lub szkoła lub klub
 Kowalski Jan 2006 60 m Łódź
 Kowalski Jan 2006 Skok w dal Łódź

 1. Udział w zawodach jest nieodpłatny.
 2. INNE:startujących ubezpiecza zgłaszający - podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 z dnia 06.03.1996 r.
 3. POMIAR CZASU:SLANDI  
 4. Biuro zawodów - Zgłoszenia – Agnieszka Szablewska tel. 507 024 741. Kierownik Zawodów Elżbieta Szablewska tel. 693 342 595
 5. Program minutowy zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i opublikowany na stronie  . 

UWAGA!

Wszystkich uczestników zawodów oraz trenerów i sędziów obowiązuje obuwie zmienne.

Do zaznaczania rozbiegów zawodnicy mogą używać znaczników i taśm samoprzylepnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania kredy.  Zawodnicy zgłoszeni do zawodów niezgodnie z regulaminem nie będą dopuszczeni do startu.

W hali w miejscu rozgrywania konkurencji mogą przebywać uczestnicy, których konkurencje trwają, uczestnicy przygotowujący się do startu oraz osoby upoważnione, pozostałe osoby i uczestnicy, którzy zakończyli swoje konkurencje przebywają na widowni. 

Zawody pod nazwą „LEKKOATLETYKA DLA DZIECI”

WSPIERA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I URZĄD MIASTA ŁODZI.

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, że start dziecka w zawodach „Lekkoatletyka dla dzieci” jest równoznaczny z:

1. Wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka/ wychowanka, w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych, zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka/wychowanka w materiałach promocyjnych i informacyjnych w zakresie upowszechniania lekkoatletyki i RKS Łódź, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.

3. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażeniem zgody na przekazywanie tych danych do RKS Łódź, ubezpieczycielom, osobom przeprowadzającym zajęcia i zawody sportowe, a także ich sponsorom opisanym w komunikacie zawodów, jednostkom samorządowym oraz publikację wyników w mediach społecznościowych w celu:

-wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze art 6 ust 1 lit.b, RODO
w związku z wykonaniem umowy lub zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO 

-w związku z wykonaniem umowy lub zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO

-wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze art 6 ust 1 lit.b, RODO

-gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej w związku z prowadzoną działalnością art. 6 ust 1 lit d RODO.

-gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art 6 ust 1 lit e, RODO komercyjnym i marketingowym sponsora 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka/wychowanka, i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Aktualności

Galeria

Kalendarz

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31